فرم تکمیلی - مربوط به اشخاص حقیقی

همانگونه که مستحضرید وفق دستوالعمل سازمان امور مالیاتی ، صدور هرگونه فاکتوری ( فروش ، خدمات ... ) منوط به درج کد اقتصادی و شناسه ملی خریدار در قسمت مشخصات مشتری میباشد اگرچه در مورد اشخاصی که برای مصرف شخصی خود کالائی را خریداری مینمایند میتوان کد ملی خریدار را جایگزین نمود .

 با توجه به موارد فوق از شما مشتری گرامی که فاقدشناسه ملی و کد اقتصادی میباشید و خواهان خرید کالا و یا خدمتی برای مصارف شخصی خود میباشید خواهشمنداست جهت تسهیل در اجرای دستورالعمل یاد شده در مورد ارائه درخواستی با جزئیات اشاره شده در لینک زیر اقدام فرمائید .

نظر به ضرورت برابر اصل نمودن کپی کارت ملی ، از مشتریان محترمی که به هر علت امکان مراجعه مستقیم به شرکت را ندارند انتظار دارد جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و تسریع در اجرای خواسته آنها ، این درخواست را پس از گواهی امضا توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی شهر خود ، به آدرس شرکت ارسال فرمایند.

شاد باشید


96_DarkhasteCodeMoshtari-Afrad.pdf