فرم ارسال کالا به شرکت واریان ایران

مشتری گرامی

چنانچه به هردلیلی خواهان ارسال هر گونه کالایی به مرکز خدمات واریان می باشید ضروریست بمنظور جلوگیری از هرگونه ناهماهنگی احتمالی ، فرم مربوطه را از طریق لینک زیر دانلود ، تکمیل و صرفا پس از نصب آن بر روی بسته بندی کالای ارسالی ، نسبت به ارسال آن خود اقدام فرمائید .

بدیهی است اینشرکت مسئولیتی در قبال مرجوع شدن اتوماتیک بسته هایی که فاقد این فرم باشند نخواهد داشت .

شاد باشید


FormErsalKalaBeVarian.xls