آموزش قطع و وصل کردن بوق Beeper در فیش پرینتر تالی سان CP-Q5 و CP-Q5W

کلیه فیش پرینترهای حرارتی دارای ماژول Beeper یا بوق هشدار دهنده هستند که بصورت پیشفرض فعال می باشد. دستگاه در شرایطی مانند اتمام رول حرارتی ، پایان چاپ و یا یادآوری برداشتن رول چاپ شده ، اقدام به بوق زدن می کند. در صورتی که به هردلیلی می خواهید بوق یا Beeper این دستگاه را قطع کنید ، این مقاله می تواند راهگشای شما باشد.

Read More

تغییر تنظیمات دستگاه

آموزش تغییر تنظیمات دستگاه ها در رابطه با پرینتر سوزنی ، لیبل پرینتر و پرینتر برچسب و پرینتر بارکد ، پلاتر لیزری ، اسکنر نقشه و اسکنر طولی ، پرینتر قابل حمل و پرینتر کمری ، پرینتر خطی تالی و فیش پرینتر ، دستگاه های پرفراژ چک و پرفراژ نسخه