راهنمای نصب و تعویض ریبون لیبل پرینتر تالی داسکام DL-210

در این مقاله، نحوه نصب و تعویض ریبون در پرینتر لیبل زن تالی داسکام مدل DL-210 آموزش داده شده است. این مقاله دارای کلیپ تصویری جهت نمایش بصری نیز می باشد.

Read More

نصب ریبون پرینتر چک تالی T5040

در این آموزش ، تلاش شده است که با جزئیات نحوه صحیح نصب ریبون پرینتر سوزنی تالی T5040 ، هم بصورت نوشتاری و هم بصورت ویدئویی ارائه شود.

Read More

آموزش تعویض ریبون لیبل پرینتر تالی داسکام DL-310

در این ویدئو ، به طور کامل نحوه ی تعویض ریبون لیبل پرینتر تالی داسکام DL-310 آموزش داده شده است.

Read More

آموزش تعویض ریبون پرینتر سوزنی تالی مدل Tally Dascom 1145

در این ویدئو ، نحوه تعویض ریبون پرینتر سوزنی تالی مدل Tally Dascom 1145 نمایش داده شده است.

Read More

آموزش تعویض ریبون

در این سرفصل ، کلیه آموزش های لازم در رابطه با تعویض و تغییر ریبون پرینترهای تالی معرفی شده است