چاپگر خطی

چاپگر خطی تالی جنیکام در سرعت های متنوع بسته به نیاز کاری طراحی و ساخته شده اند ، سری جدید پرینتر خطی تالی جنیکام که با برند پرینترونیکس نیز عرضه شده است. قیمت چاپگر خطی به صرفه بوده و فروش چاپگر خطی و ارائه خدمات سرویس و نگهداری آن توسط شرکت واریان ایران ارائه می گردد

Tally Genicom 6820

Tally Genicom 6820

Tally Genicom 6805

Tally Genicom 6805

TallyGenicom 6312

TallyGenicom 6312

Tally Genicom 6815

Tally Genicom 6815

TallyGenicom 6215

TallyGenicom 6215

Warning ! With the Official announcment of the Manufacturer, The  TallyGenicom 6215 is compeletly discontinued

TallyGenicom 6218

TallyGenicom 6218

Warning ! With the Official announcment of the Manufacturer, The  TallyGenicom 6218 is compeletly discontinued

Share: